×

SẢN PHẨM

ION ALKARI PH9+PREMIUM

Thùng 350ml (24 Chai)

sp1
140,000 đ
125,000 đ
TIẾP KHÁCH SANG TRỌNG
CHĂM SÓC CON KHI Ở TRƯỜNG

ION ALKARI PH9+ PREMIUM

Thùng 500ml (24 Chai)

Sp2
160,000 đ
145,000 đ
TIỆN LỢI MỌI HOẠT ĐỘNG
CHĂM SÓC CHỦ NHÂN KHI RA NGOÀI

ION ALKARI PH9+ PREMIUM

Thùng 1,5L (12 Chai)

Sp3
180,000 đ
165,000 đ
SẢNG KHOÁI CHƠI THỂ THAO
CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG VIÊN

ION ALKARI PH9+ PREMIUM

Chai 6L (Có vòi)

Sp4
70,000 đ
60,000 đ
TIỆN LỢI CHO GIA ĐÌNH
TRANG BỊ CHO MỖI CĂN PHÒNG

ION ALKARI PH9+ PREMIUM

Chai 6L (Không vòi)

Sp5
65,000 đ
55,000 đ
TIỆN LỢI CHO GIA ĐÌNH
PHÙ HỢP CHO CHUYẾN ĐI

ION ALKARI PH9+ PREMIUM

Bình 18,5L (Có vòi)

Sp6
100,000 đ
90,000 đ
BẢO VỆ CẢ GIA ĐÌNH
KINH TẾ KHI DÙNG Ở NHÀ

ION ALKARI PH9+ PREMIUM

Bình 18,5L (Không vòi)

sp7
100,000 đ
90,000 đ
VĂN PHÒNG TRANG TRỌNG
CHĂM LO SỨC KHỎE NHÂN VIÊN

ION ALKARI PH9+ Standard

Thùng 350ml (24 Chai)

sp8
130,000 đ
115,000 đ
TIẾP KHÁCH SANG TRỌNG
CHĂM SÓC CON KHI Ở TRƯỜNG

ION ALKARI PH9+ Standard

Thùng 500ml (24 Chai)

sp9
150,000 đ
135,000 đ
TIỆN LỢI MỌI HOẠT ĐỘNG
CHĂM SÓC CHỦ NHÂN KHI RA NGOÀI

ION ALKARI PH9+ Standard

Thùng 1,5L (12 Chai)

sp10
170,000 đ
155,000 đ
SẢNG KHOÁI CHƠI THỂ THAO
CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG VIÊN

ION ALKARI PH9+ Standard

Chai 6L (Có vòi)

sp11
65,000 đ
55,000 đ
TIỆN LỢI CHO GIA ĐÌNH
TRANG BỊ CHO MỖI CĂN PHÒNG

ION ALKARI PH9+ Standard

Chai 6L (Không vòi)

sp12
60,000 đ
50,000 đ
TIỆN LỢI CHO GIA ĐÌNH
PHÙ HỢP CHO CHUYẾN ĐI

ION ALKARI PH9+ Standard

Bình 18,5L (Có vòi)

sp13
95,000 đ
86,000 đ
BẢO VỆ CẢ GIA ĐÌNH
KINH TẾ KHI DÙNG Ở NHÀ

ION ALKARI PH9+ Standard

Bình 18,5L (Không vòi)

sp14
95,000 đ
86,000 đ
VĂN PHÒNG TRANG TRỌNG
CHĂM LO SỨC KHỎE NHÂN VIÊN

ION ALKARI PH9+ Standard

Bình 19L (Không vòi)

sp15
95,000 đ
86,000 đ
VĂN PHÒNG TRANG TRỌNG
CHĂM LO SỨC KHỎE NHÂN VIÊN

ION ALKARI PH9+ Eco

Thùng 350ml (24 Chai)

sp16
130,000 đ
115,000 đ
TRÂN TRỌNG TRUYỀN THỐNG
CHAI TRÒN QUEN THUỘC

ION ALKARI PH9+ Eco

Thùng 500ml (24 Chai)

sp17
150,000 đ
135,000 đ
TRÂN TRỌNG TRUYỀN THỐNG
CHAI TRÒN QUEN THUỘC

ION ALKARI PH9+ Eco

Thùng 1,5L (12 Chai)

sp18
170,000 đ
155,000 đ
TRÂN TRỌNG TRUYỀN THỐNG
CHAI TRÒN QUEN THUỘC

ION ALKARI PH9+ KOREA

Thùng 350ml (24 Chai)

sp19
140,000 đ
125,000 đ

ION ALKARI PH9+ KOREA

Thùng 500ml (24 Chai)

sp20
160,000 đ
145,000 đ

ION ALKARI PH9+ KOREA

Thùng 1,5L (12 Chai)

sp21
170,000 đ
155,000 đ

ION ALKARI PH9+ KOREA

Chai 6L (Có vòi)

sp22
65,000 đ
55,000 đ

ION ALKARI PH9+ KOREA

Chai 6L (Không vòi)

sp23
60,000 đ
50,000 đ
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Hoạt động công ty
Logo
Logo
Logo
hinh ảnh
Hoạt động công ty
0822 628 555